תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בבת ים מעזבון
יום שישי, 30.10.20, 14:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 (נוריאלי) רוטשיליד 15, ראשל"צ | (מזור) אלתרמן 24, רעננה
  • הצעות תתקבלנה עד ליום 30/10 במשרדי מנהלי העזבון, בצירוף שיק בנקאי בסך 10% מהמחיר המוצע.
  • התמחרות תיערך בין המציעים, ועל מועדה תשלח הודעה למציעים
  • לקבלת מידע נוסף ותיאום ביקור בדירה, יש לפנות למשרדיהם של מנהלי העזבון

אלון נוריאלי, עו"ד מרחוב רוטשילד 15, ראשון לציון

טלפון: 03-6319311, פקס: 03-69319312

דוא"ל : nurieli.adv@gmail.com


עו"ד אברהם מזור , אלתרמן 24 רעננה 

09-7452131:טלפון 09-7413672:פקס 

דוא"ל: mazorlaw@gmail.com 


דירה, בת ים, רחוב ויצמן א'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב בת ים
כתובת רחוב ויצמן א'
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 30.10.20
גוש 7153
חלקה 302
תת חלקה 2
מסמכים:
חוות דעת שמאי
מודעה שהתפרסמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא