תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בבת ים מעזבון
30.10.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 (נוריאלי) רוטשיליד 15, ראשל"צ | (מזור) אלתרמן 24, רעננה
  • הצעות תתקבלנה עד ליום 30/10 במשרדי מנהלי העזבון, בצירוף שיק בנקאי בסך 10% מהמחיר המוצע.
  • התמחרות תיערך בין המציעים, ועל מועדה תשלח הודעה למציעים
  • לקבלת מידע נוסף ותיאום ביקור בדירה, יש לפנות למשרדיהם של מנהלי העזבון

אלון נוריאלי, עו"ד מרחוב רוטשילד 15, ראשון לציון

טלפון: 03-6319311, פקס: 03-69319312

דוא"ל : nurieli.adv@gmail.com


עו"ד אברהם מזור , אלתרמן 24 רעננה 

09-7452131:טלפון 09-7413672:פקס 

דוא"ל: mazorlaw@gmail.com 


דירה, בת ים, רחוב ויצמן א'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב בת ים
כתובת רחוב ויצמן א'
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 30.10.20
גוש 7153
חלקה 302
תת חלקה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא