התמחרות אינטרנטית - בית מגורים בקיסריה מכונס נכסים
22.9.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' הרברט סמואל 44 חדרה

1. הנכס יימכר כמות שהוא (AS ISׁ).

2. על מכירת הנכס לא יחולו דיני המכרזים, והח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת והוא שומר זכותו לנהל מו"מ

עם המציעים כולם ביחד ו/ואו עם כל אחד לחוד ו/או עם כל גורם אחר ו/או לבקש הצעות נוספות ו/או לקיים התמחרות ו/או לא לבחור

כל הצעה ו/או לפרסם פנייה חוזרת לקבלת הצעות.

הח"מ יהיה רשאי לנקוט בכל הליך אחר שימצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ובתנאים שייקבעו על ידו.

3. המכירה כפוכה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בחדרה והוראותיו.

4. הח"מ לא ישלם דמי תיווך.לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל משה ביטון, עו"ד ונוטריון מרודין | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 046337742

בית מגורים במצב בניה מתקדמת, רחוב דרך הים 90

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס בית מגורים במצב בניה מתקדמת
שכונה שכונה 12
כתובת רחוב דרך הים 90
גוש 10640
חלקה חלק מחלקה 1 אחריי פרצלמיה חלקה 68 גוש 12826
מגרש 109

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא