תאריך אחרון להציע הצעות - וילה בהר גילה מכונס נכסים
יום ראשון, 25.10.20, 09:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' כנפי נשרים 13, בית ענבר, ירושלים

1. הנכס נמכר במצבו הפיסי, הרישומי התכנוני והמשפטי הנוכחי ( AS IS)

המידע בהזמנה כללי ביותר, ואין בו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור בנכס, שווין, כדאיות רכישתו.

על המציע לבדוק בעצמו ועל חשבונו את מצב הנכס מכל בחינה שהיא, לרבות היתר בניה, טופס 4 והזכויות הנמכרות בכל גוף רלונטי.
2. את הטופס הצעת הרכישה ונוסח מוצע להסכם מכר , עליו יידרש המציע לחתום,
ניתן יהיה לקבל באמצעות כתובת המייל - luskiguy@gmail.com . נוסח הסכם המכר כפוף לשינויים. (לינק לסט המסמכים)

3. ביקור בנכס ניתן בתאריכים הבאים:
22/09/2020 בין השעות 09:30 - 10:30
29/09/2020 בין השעות 09:30 - 10:30
13/10/2020 בין השעות 16:00 - 17:00
לקביעת מועד אחר יש לתאם מראש מול המח"מ.

4.  את ההצעות כשהן נקובות בשקלים, יש להגיש למשרד הח"מ. מועד אחרון להגשת הצעה עד ליום 25/10/2020 בשעה 12:00
ע"ג טופס הצעת הרכישה ובצרוף הסכם מכר חתום על ידי המציע.  התמחרות תתקיים במשרד הח"מ ביום 19/11/2020 בשעה 14:00 
5. להצעה יש לצרף המחאה בנקאית לפקודת עו"ד גיא לוסקי, בשיעור של 10% מגובה ההצעה.
ההמחאה הבנקאית תחולט במקרה שהמציע שהצעתו נתקבלה ולא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בתנאי הסכם המכר.
כפיצוי מוסכם וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם המכר בכל הקשור להפרתו על ידי הקונה.
6. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה ועל הליך בחירת הזוכה. אין התחייבות לקבל כל הצעה שהיא,
לרבות ההצעה הגבוה ביותר, ונשמרת הזכות לנהל מו"מ עם מציעים שונים או מי מהם ו/או עם כל גורם אחר או
לקיים תחרות בניהם ו/או לקיים מכירה פומבית של הזכויות.
7. מכירת הנכס כפופה לקבלת אישור רשם הוצאה לפועל ירושלים בתיק הוצל"פ 512991-10-17  

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד גיא לוסקי מחטב,לוסקי, ברבי בטלפון 02-6222450/1

וילה פרטית, 12 חדרים, הר גילה, רחוב האלון 15

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס וילה פרטית
ישוב הר גילה
כתובת רחוב האלון 15
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 25.10.20, 12:00
מגרש 208
חדרים 12
גודל 445 מ"ר
קומה 5
מעלית יש
הערות וילה פרטית ובה 12 חדרים וכ-5 מפלסים עם מעלית, משמשת יחידת מגורים אחת. ידוע כתיק מנהל 70084974 א.
מסמכים:
חוות דעת שמאי
מודעה שהתפרסמה
auction_doc_סט מסמכים למתעניין

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא