דירה בחדרה מכונס נכסים
6.10.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 שד' פל-ים 7, קומה 6, חיפה 33095
- על המציעים ובאחריותם לבדוק את המצב המשפטי והפיזי של הנכס וכל הכרוך בכך.
- הצעות בכתב יש להעביר למשרד הח"מ עד ליום - 6/10/20 בשעה 14:00,
- בצירוף המחאה לפקודת עוה"ד בשיעור 10% מגובה ההצעה.
ההמחאה תחולט כפיצוי מוסכם במקרה ומציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו .
נוסח ההסכם עליו יידרש המציע לחתום מצוי במשרד עוה"ד לעיון המציע .
יתרת תשלום תשולם תוך 30 יום מיום אישור ההסכם ע"י בית המשפט לענייני משפחה בחדרה.
- אין הח"מ מתחייב למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל ושומר על זכותו לנהל תחרות בין המציעים.
המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בחדרה.
- לפרטים נוספים אודות הדירה ותיאום ביקור במקום, נא להתקשר למשרד הח"מ.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל טל זלץ, עו"ד מטל זלץ | משרד עורכי דין בטלפון 04-8645645

דירה, חדרה, רחוב יגאל 43

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב חדרה
כתובת רחוב יגאל 43
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 6.10.20, 14:00
גוש 7731
חלקה 300
תת חלקה 1
גודל 178 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא