התמחרות אינטרנטית - בית בגבעת אבני מכונס נכסים
13.10.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אילת 1 ת.ד 2390, טבריה

1. כונסי הנכסים אינם אחראים למצבו של הנכסים, הזכויות בנכסים נמכרות As-is ובאחריות המציע לברר בעצמו ועל חשבונו

את כל הפרטים הנוגעים לנכסים כולל מצבו הפיסי, המשפטי, התכנוני, אפשרויות הניצול שלו, חריגות בניה, חיובי מיסים,

אגרות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליו, וכיוצא באלה. 

2. דיני המכרזים אינם חלים על הזמנה זו וכונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,

והם יהיו רשאים לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים בנפרד ו/או במאוחד וכן עם אחרים, לרבות בדרך של התמחרות –

והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של כונסי הנכסים , וכן להקדים ו/או להאריך את המועד להגשת הצעות,

והכל עפ"י שיקול דעתן הבלעדי של כונסי הנכסים.

3. כונסי הנכסים לא ישלמו תיווך.

4. הזכויות בנכסים נמכרות בהליך של כינוס נכסים והמכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בטבריה.רחל ממאן, עו"ד – כונסת נכסים                                עדינה סיליס, עו"ד – כונסת נכסים

 רח' אילת 1 ת.ד 2390, טבריה                                  רח' גלעד 1 , פרדס חנה -כרכור

 טל': 04-6722966, פקס: 04-6722466                    טל. 04-6961030 ; פקס. 04-6961040

Adinasg.law@wall.com                        Rachelmaman1970@gmail.com                    


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רחל ממאן, עו"ד | עדינה סיליס,עו"ד מרחל ממאן ושות' | משרד עורכי דין וגישור בטלפון 04-6722966

בית, גבעת אבני, ברחוב האורנים 41

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס בית
ישוב גבעת אבני
כתובת ברחוב האורנים 41
גוש 15223
חלקה 24

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא