התמחרות אינטרנטית - דירה בטבריה מכונסי נכסים
13.10.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אילת 1 ת.ד 2390, טבריה

1.. כונסי הנכסים אינם אחראים למצבו של הנכסים, הזכויות בנכסים נמכרות As-is ובאחריות המציע לברר בעצמו ועל חשבונו

את כל הפרטים הנוגעים לנכסים כולל מצבו הפיסי, המשפטי, התכנוני, אפשרויות הניצול שלו, חריגות בניה, חיובי מיסים,

אגרות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליו, וכיוצא באלה.

2. דיני המכרזים אינם חלים על הזמנה זו וכונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,

והם יהיו רשאים לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים בנפרד ו/או במאוחד וכן עם אחרים, לרבות בדרך של התמחרות –

והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של כונסי הנכסים , וכן להקדים ו/או להאריך את המועד להגשת הצעות,

והכל עפ"י שיקול דעתן הבלעדי של כונסי הנכסים.

3. כונסי הנכסים לא ישלמו תיווך.

4. הזכויות בנכסים נמכרות בהליך של כינוס נכסים והמכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בטבריה.

         

         רחל ממאן, עו"ד – כונסת נכסים                           אפרים דמרי, עו"ד – כונסת נכסים

          רח' אילת 1 ת.ד 2390, טבריה                            רח' כיכר רבין, קומה 1, טבריה

          טל': 04-6722966, פקס: 04-6722466               טל.077-3015309; פקס. 077-3015308

          law50@walla.co.il                    Rachelmaman1970@gmail.com                                


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רחל ממאן, עו"ד מרחל ממאן ושות' | משרד עורכי דין וגישור בטלפון 04-6722966

בית מגורים, טבריה, רחוב כהנא 590/8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס בית מגורים
ישוב טבריה
שכונה שיכון ג'
כתובת רחוב כהנא 590/8
גוש 15284
חלקה 14
תת חלקה 8

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא