דירה בחולון מכונס נכסים
5.11.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' ויצמן 2, בית אמות השקעות, תל אביב

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת מלוא הזכויות בדירה ברחוב מנחם בגין 15 בשטח של 105.50 מ"ר

ומרפסת 13.5 מ"ר בקומה 12 ובצמוד לה שתי חניות ומחסן.

2. הדירה נמכרת במצבה הנוכחי (AS IS) ואין הח"מ אחראים לכל פגם או נזק או למצבה הפיזי או המשפטי או הרישומי או התכנוני של הדירה,
ועל המציע יהיה לבדוק על אחריותו כל הטעון בדיקה ביחס לדירה,
לרבות רישום הזכויות, מצבה הפיזי, התכנוני, רישומה המשפי, היתרי הבנייה ואפשרויות ניצולן.
3. הצעות לרכישת הדירה תתקבלנה במשרד הח"מ עד ליום 05/11/20 בשעה 14:00 בצהריים
ובצירוף, המחאה בנקאית לפקודת אחד מכונסי הנכסים.
עו"ד קטי ברדה או עו"ד דניאל ויגלר בשיעור של 10%
או ערבות בנקאית כספית בלתי מותנית ערוכה לפקודת כונס הנכסים.
בסכום של 10% מגובה ההצעה לתקופה של 3 חודשים מיום הוצאתה. 
4. ביקור בנכס ייערך באופן מרוכז, תוך תיאום עם הח"מ בתאריך 20/10 בשעה 17:00   
5. מציע שהצעתו תתקבל, יחתום על חוזה מכר בנוסח שהוכן ע"י הח"מ ויעמוד לעיון המציעים.
6. מובהר בזאת כי המחאה הבנקאית או הערבות בנקאית תחולטנה,
במקרה והמציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו ו/או מתנאיה וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש.
7. אין כונסי הנכסים מתחייבים לקבל הצעה כלשהי,
אינם כפוף לדיני המכרזים והם שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ
עם המציעים השונים או מי מהם ו/או עם כל גורם אחר ו/או לנהל התמחרות בין המציעים.
8. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה 
9. הצעות ניתן להגיש במשרדו של הח"מ:   
קטי ברדה עו"ד
רחוב מצדה 9 ב.ס.ר 3 בני ברק
טל: 03-5662040
דניאל ויגלר עו"ד
רחוב ויצמן 2 תל אביב (בית אמות השקעות)
טל: 03-7444391

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל דניאל ויגלר, עו"ד מדניאל ויגלר | משרד עורכי דין בטלפון 03-7444391

דירה, חולון, מנחם בגין 15 פינת ברטונוב דבורה 2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב חולון
כתובת מנחם בגין 15 פינת ברטונוב דבורה 2
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 5.11.20, 14:00
גוש 6872
חלקה 147
תת חלקה 37
גודל 105.5 מ"ר
קומה 12
חניה יש
מחסן יש
הערות בנוסף מרפסת של כ- 13.5 מ"ר ובצמוד לה שתי חניות ומחסן

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא