התמחרות אינטרנטית - נכס בגבעת זאב מנאמן
18.11.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 ירושלים - הגן הטכנולוגי מלחה, בניין 1 | תל אביב - מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98

- מובאת בזאת הצעה לציבור מהנאמן ד"ר איתי הס עו"ד ממשרד הח"מ להציע הצעות

לרכישת זכויות בנכס מקרקעין בסגרת של הליך הקפאת הליכים בפר"ק 41700-06-19

קו-אופ אגודה שיתופית צרכנית מכונס הנכסים הרישמי מחוז י-ם, שפרטיו:

גוש 63730, מגרש מספר 404, ברחוה המכבים 40-42, מרכז מסחרי שכונת גבעת זאב בירושלים הכולל שטח בנוי בגודל 868.71 מ"ר ברוטו,

בתוספת חדרי מכונות בשטח של 115.15 מ"ר ברוטו, חדרי מדרגות בשטח כולל של 38.10 מ"ר ומעבר מפולש בשטח של כ 166.97 מ"ר ברוטו 

- לכל הצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, בנוסח המצורף לקובץ המסמכים, שתוקפה יהיה 6 חודשים מיום הגשת ההצעה.

סכום הערבות הנקאית שתצורף יהיה בסך 10% מסכום ההצעה כולל מע"מ, הנאמן יהיה רשאי לחלט את הערבות כפיצוי מוסכם מראש

בכל מקרה שמציע שהצעתו תוכרז ע"י הנאמן כזוכה יחזור בו מהצעתו או לא יקיים איזה מתנאיה ו/או מתנאי הסכם המכר

כמפורט בו וזאת מבלי לוותר על כל סעד אחר העומד לו.

ההתמחרות תתתקיים באתר בידספיריט  18/11/2020 בשעה 16:00

- לפרטים נוספים ניתן לפנות לח"מ במייל: givatz@agmon-law.co.il 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ד"ר איתי הס, עו"ד ממשרד אגמון ושות', רוזנברג הכהן ושות' בטלפון 03-6078607

מבנה המשמש כמרכול "מחסני השוק", גבעת זאב, רחוב המכבים 40-42

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס מבנה המשמש כמרכול "מחסני השוק"
ישוב גבעת זאב
כתובת רחוב המכבים 40-42
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 8.11.20, 16:00
גוש 63730
מגרש 404
גודל 868.71 מ"ר
הערות הכולל שטח בנוי בגודל 868.71 מ"ר ברוטו,
בתוספת חדרי מכונות בשטח של 115.15 מ"ר ברוטו,
חדרי מדרגות בשטח כולל של 38.10 מ"ר
ומעבר מפולש בשטח של כ 166.97 מ"ר ברוטו

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא