דירת פנטהאוז בשד' התמרים 9, רמת גן   
דירה הנמצאת בקומה 32 וכל הצמוד אליה, לרבות גג, בבנין בשד' התמרים 9, פינת דרך בן גוריון 48, "מגדל סביון" רמת גן,
הרשומה בלשכת רישום המקרקעין כחלקה 768/152 בגוש 6125. 
 הנכס ימכר במצבו הנוכחי (AS IS). על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מלוא המידע על הנכס, כולל מצבו הפיזי ומצבו התכנוני והמשפטי.
הח"מ לא תהא אחראית לכל פגם או אי התאמה שיתגלו, אם יתגלו בנכס. 
המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים השונים ביחד ו/או כל מציע בנפרד, לערוך תחרות בין המציעים או חלק מהם בכל זמן שהוא. כן רשאית הח"מ לדחות ו/ או להאריך את מועד קבלת ההצעות לרכישה ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס בטרם אישור המכר, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. 
המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל. 

       תמי מייזליק, עו"ד כונסת נכסים 
       משה פת, משרד עורכי דין ונוטריונים
       רח' בזל 52, תל-אביב 6274428
       טל': 03-7910910 פקס: 03-7910911
         www.patt-law.co.il

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к תמי מייזליק, עו"ד ונוטריון из משה פת - משרד עורכי דין ונוטריונים по 03-7910910

גג \ פנטהאוז, רמת גן, שדרות התמרים 9 פינת דרך בן גוריון 48

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества גג \ פנטהאוז
Город רמת גן
соседство מגדל סביון
Адрес שדרות התמרים 9 פינת דרך בן גוריון 48
последний день для размещения ставки Вторник, 10.8.21, 12:00
блок 6125
участок 768
под-участок 152
пол 32

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий