התמחרות אינטרנטית - פנטהאוז ברמת גן
29.11.20

 דירת פנטהאוז בשד' התמרים 9, רמת גן   
דירה הנמצאת בקומה 32 וכל הצמוד אליה, לרבות גג, בבנין בשד' התמרים 9, פינת דרך בן גוריון 48, "מגדל סביון" רמת גן,
הרשומה בלשכת רישום המקרקעין כחלקה 768/152 בגוש 6125. 
 הנכס ימכר במצבו הנוכחי (AS IS). על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מלוא המידע על הנכס, כולל מצבו הפיזי ומצבו התכנוני והמשפטי.
הח"מ לא תהא אחראית לכל פגם או אי התאמה שיתגלו, אם יתגלו בנכס. 
המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים השונים ביחד ו/או כל מציע בנפרד, לערוך תחרות בין המציעים או חלק מהם בכל זמן שהוא. כן רשאית הח"מ לדחות ו/ או להאריך את מועד קבלת ההצעות לרכישה ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס בטרם אישור המכר, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. 
המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל. 

       תמי מייזליק, עו"ד כונסת נכסים 
       משה פת, משרד עורכי דין ונוטריונים
       רח' בזל 52, תל-אביב 6274428
       טל': 03-7910910 פקס: 03-7910911
         www.patt-law.co.il

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל תמי מייזליק, עו"ד ונוטריון ממשה פת - משרד עורכי דין ונוטריונים בטלפון 03-7910910

גג \ פנטהאוז, רמת גן, שדרות התמרים 9 פינת דרך בן גוריון 48

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס גג \ פנטהאוז
ישוב רמת גן
שכונה מגדל סביון
כתובת שדרות התמרים 9 פינת דרך בן גוריון 48
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 10.8.21, 12:00
גוש 6125
חלקה 768
תת חלקה 152
קומה 32

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא