תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בבני ברק מכונסי נכסים
15.11.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' מרומי שדה 6/1 , מודיעין עילית (אברהם) | רח' בן זכאי 43 בני ברק (עקיבא)

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה

1 .מוזמנות בזאת הצעות לרכישת דירה בת 3 חדרים בקומה ראשונה בבניין שברח' זכריה 8 בבני ברק 

הידועה גם כחלקה 2/1615 בגוש 6122 

2 .הנכס ימכר במצבו הנתון פיזית ומשפטית )IS AS , )והאחריות לבדיקת מצבו כאמור מוטלת על המציעים ועליהם בלבד. 

3 .ניתן להגיש הצעה עבור דירה אחת או עבור שתי דירות (בשתי הצעות נפרדות). כל הצעה לרבות ההמחאה בגינה תתיחס לדירה אחת בלבד. 

4 .הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרדי הח"מ, לא יאוחר מיום 15/11/20 בשעה 15:00.

5 .על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית בשיעור של %10 מסכום ההצעה לפקודת עו"ד אברהם גרוניך ועו"ד עקיבא שוורץ,

ההמחאה תחולט במקרה שהמציע שהצעתו התקבלה לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או  יחזור בו מהצעתו וזאת מבלי לגרוע בכל סעד נוסף

המוקנה למוכרת לפי הדין לרבות ביטול ההצעה או אכיפתה. 

6 .ההזמנה ומכירת הנכס נעשית שלא על פי דיני המכרזים ואין הח"מ מתחייבים לקבל הצעה כלשהיא או למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר,

והם שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים השונים, או לנהל תחרות ביניהם, או לבקש הצעות נוספות ו/או לא למכור את הנכס כלל.

מובהר, כי כל אחד מבעלי הזכויות בנכס רשאי להשתתף בהליך ותהיה לו זכות השוואה למחיר הגבוה ביותר שיוצע במסגרתו. 

7 .המכירה הינה במסגרת הליך פרוק שיתוף וכפופה לאישור בית המשפט ו/או ראש ההוצל"פ.

8 .לקבלת פרטים ניתן לפנות למשרדי הח"מ בימים א-ה בשעות 10:00-14:00.


אברהם גרוניך, עו"ד, כונס נכסים

מרח' מרומי שדה 6/1 , מודיעין עילית

פקס: 08-9160044 | טל : 08-9160033

דוא"ל: gronicha@gmail.com 


עקיבא שוורץ, עו"ד- כונס נכסים

מרח' בן זכאי 43 בני ברק

פקס: 03-5789268 | טל: 03-6185659 

דוא"ל: ab053416237@gmail.com 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד אברהם גרוניך ועו"ד עקיבא שוורץ מעו"ד אברהם גרוניך ועו"ד עקיבא שוורץ | כונסי נכסים בטלפון 08-9160033(עקיבא) 03-6185659 | (אברהם)

דירה, 3 חדרים, בני ברק, ברח' זכריה 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב בני ברק
כתובת ברח' זכריה 8
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 15.11.20, 15:00
גוש 6122
חלקה 1615
תת חלקה 2
חדרים 3
קומה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא