דירה בתל אביב מבא כח
22.11.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מגדל ויצמן, רחוב ויצמן 14 (קומה 20), תל-אביב

1. הח"מ מזמין בזאת את הציבור להגיש הצעות לרכישת זכויות

בדירת מגורים בת 4 חדרים ברחוב אורי צבי גרינברג 7 תל אביב, הידועה כגוש 6620 חלקה 19 תת חלקה 51.

2. ניתן לפנות למשרד הח"מ, לצורך קבלת מועדי ביקור בדירה.
בכתובת המייל: guy@imlaw.co.il
3. את ההצעות לרכישת מלוא הזכויות בדירה,
יש למסור לעו"ד יניב אינסל לא יאוחר מיום 22/11/2020
בצירוף המאחה בנקאית לפקודת הח"מ על סך 5% מהסכום המוצע.
4. ההצעות תהיינה נקובות בשקלים. ההמחאה הבנקאית תחולט במקרה שמציע שהצעתו נתקלבה יחזור בו מהצעתו.
5. אין לראות במידע המפורט בהזמנה זו כאסמכתא כלשהי ועל המציע לברר על אחריותו את כל הפרטים
הנוגעים לנכס, לרבות מצבו הפיזי, התכנוני משפטי, והאחר וכן את כל אפשרויות הניצול שלו,
חיובי המיסים, ההיטלים, האגרות וכל ההוצעות אשר יחולו בקשר אליו.
כמו כן, אין אחראי למצב הנכס, והוא יימכר כפי שהוא (AS IS).
6. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.
הח"מ רשאי לנהל מו"מ עם מציע אחד, או עם מספר מציעים או עם אחרים,
או לקיים התמחרות בין מספר מציעים ו/או אחרים הכל לפי שיקול דעתו והחלטתו הבלעדית.
7. אין לראות בהזמנה זו משום מכרז. דיני המכרזים לא יחולו עליה
על ההצעות שתוגשנה ועל האפשרות להגיש הצעות כמבואר לעיל.
8. המכירה כפופה לאישור של בית משפט המחוזי בתל אביב. 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יניב אינסל, עו"ד מאינסל מילוא | עורכי דין בטלפון 03-6911830

דירה, 4 חדרים, תל אביב, רחוב אורי צבי גרינברג 7

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
כתובת רחוב אורי צבי גרינברג 7
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 22.11.20, 16:00
גוש 6620
חלקה 19
תת חלקה 51
חדרים 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא