דירה בחולון מבא כח מנהלי עיזבון
17.11.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 דרך מנחם בגין 52, תל אביב 6713701

1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בעלות בדירת מגורים המצויה,

בקומה השלישית של בניין ברחוב ישראל גלילי 8 בחולון, הידועה כגוש 6866 חלקה 35 תת חלקה 18.

2. את ההצעות יש להגיש במשרדו של ב"כ מנהלי העיזבון
בכתובתו המפורטת מטה על גבי טופס הגשת הצעה והעתק של הסכם המכר
כאשר הוא חתום על ידי המציע וזאת עד ליום 17/11/2020 שעה 16:00
3. בנוסף תצורף להצעה המחאה בנקאית לפקודת
"שלומית אנגלשטיין ששון ושלמה ששון רייך מנהלי עיזבון" בגובה 5% מההצעה. 
4. העתק של הסכם המכר, נסח רישום, שמאות חלקית וטופס הגשת הצעה ניתן לקבל מב"כ מנהלי העיזבון,
בתיאום מראש או בפניה לכתובת המייל:  avi@primes-law.com
5. השיק הבנקאי יוחזר למציע אם לא יזכה בהצעתו, או אם תבוטל ההזמנה להציע הצעות.
6. אם לא יעמוד המציע שזכה בתנאי הסכם המכר יחולט סכום ההמחאה הבנקאית.
7. אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר
או כל הצעה שהיא והם שומרים לעצמם את הזכות לנהל משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או
לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או להאריך את המועד להגשת הצעות עבור כל המציעים ו/או מי מהם.
8. ההזמנה והמכירה אינן כפופות לדיני מכרזים
לפרטים נוספים ניתן לפנות:
שלמה ששון רייך, עו"ד, שלומית אנגלשטיין 
מנהלי עזבון המנוח אילן ששון ז"ל 
ע"י ב"כ עו"ד אבי פרימס
דרך מנחם בגין 52 תל אביב
טל: 03-6868891

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד, אבי פרימס מאבי פרימס ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-6868891

דירה, חולון, רחוב ישראל גלילי 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב חולון
כתובת רחוב ישראל גלילי 8
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 17.11.20, 16:00
גוש 6866
חלקה 35
תת חלקה 18
קומה 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא