דירה בתל אביב מבא כח הבעלים
יום שלישי, 15.12.20, 13:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב ארלוזורוב 39 רמת גן ת.ד. 10101, 5200102

 1. דירת 4 חדרים ברחוב נחמני 53 תל אביב,

קומה שניה הידועה גם כגוש 6941 חלקה 40 תת חלקה 9  

2. ביקור בדירה יעשה בתאום עם באי כוח הבעלים הח"מ בלבד.

3. הצעות לרכישת הדירה יש להגיש עד ליום 15/12/20

לאחד ממשרדי באי כח הבעלים בח"מ.

4. להצעה יש לצרף, נספח חתום להצעה והסכם מכר חתום (בנוסח שיימסר למציע)

וכן המחאה בנקאית בשיעור של 5% מסכום ההצעה אשר תחולט אם לא יממש הזוכה את הצעתו. 

5. הדירה תימכר במצבה הפיסי, התכנוני והמשפטי כפי שהיא (AS IS) 

ואחריות המציע לבדוק את מצב הדירה,

הזכויות בה, מצבה הפיסי, התכנוני והמשפטי והוא יהיה מנוע מכל טענה בגין כך.

6, נוסח הנספח להצעה והסכם המכר מצוי במשרדי הח"מ.

7. אין הח"מ חייבים לקבל הצעה כל שהיא ויהיו רשאים לערוך התמחרות בים המציעים על פי שיקול דעתם הבלעדי.

8. לא תשולם עמלה תיווך מטעם המכורים.

לפרטים נוספים אודות הנכס, ניתן לפנות:

רפאל קורנציר, עו"ד

מרחוב שמאי 14 ירושלים

טל: 02-6222223

raffi@isralegal.com


חגי קורצוויל, עו"ד

מרחוב ארלוזרוב 39 רמת גן

טל: 03-6729131

hagai@kurzweil-law.com

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד חגי קורצוויל מחגי קורצוויל | משרד עורכי דין בטלפון 03-6729131

דירה, 4 חדרים, תל אביב, רחוב נחמני 53

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
כתובת רחוב נחמני 53
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 15.12.20, 15:00
גוש 6941
חלקה 40
תת חלקה 9
חדרים 4
קומה 2
מסמכים:
מודעה שהתפרסמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא