7.12.20 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 מרח' הבנקים 3, ת.ד. 384, חיפה 31003

1. מסמכי הצעה והסכם מכר ניתן לקבל במשרד הנאמן לנכסי החייבים עו"ד סאמר עבד.

2. הצעות לרכישת הנכס תוגשנה לנאמן עו"ד סאמר עבד בכתב על גביי טופס הצעה עד ליום 30/11 בשעה 10:00,

בצירוף ערבות בנקאית בשיעור של 10% משווי ההצעה ערוכה לפקודת הנאמן עו"ד סאמר עבד. 

3. הסכום המינימאלי להצעה לא יפתח מ800000 ש"ח

4. התמחרות אינטרנטית תתקיים ב7/12 בשעה 13:00 באתר בידספיריט.

5. בהצעות בכתב, יפרט המציע את פרטיו האישיים ואת הסכום המוצע עבור הנכס.ההצעה תהיה בלתי חוזרת, בלתי מסויגת ובלתי מותנית.

6.המכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי בחיפה בו מתנהלים תיקי הפש"ר.


לפרטים נוספים לגביי הנכס או המכירה ניתן לפנות לעו"ד עדי ו/או לעו"ד סאמר עבד ממשרד חיון -עבד-ארד עורכי דין בטלפון 04-8660721דירת מגורים, 4 комнаты, חיפה, רחוב יצחק בן צבי 4 א'

Продан: 

Тип имущества דירת מגורים
Город חיפה
соседство קריית חיים מזרחית
Адрес רחוב יצחק בן צבי 4 א'
последний день для размещения ставки Понедельник, 30.11.20, 10:00
блок 11575
участок 104
под-участок 79
комнаты 4
размер 92 м2

теги: