דו משפחתי ברחובות מכונס נכסים
יום חמישי, 31.12.20, 14:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

1. בתוקף תפקידנו ככונסי נכסים מטעם בית המשפט, הח"מ מזמינים בזאת הצעות לרכישת

דירה בת 4 חדרים, בית פרטי דו משפחתי, חצר גדולה בגודל של כ- 350 מ"ר.
2. האחריות לבדיקת מצבה המשפטי, התכנוני, הרישומי, הפיזי וכו' של הדירה היא על המציע בלבד. 
3. הצעות בכתב לרכישת הנכס יש להגיש לח"מ עד ליום 31/12/2020  
4. מועד מסירת החזקה – 28/5/2021
5. להצעה יש לצרף פרטי מציע לרבות צילום ת.ז, מען, מס' טלפון וכתובת דוא"ל במידה ויש.
6. על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי ע"ס 50,000 ₪
לפקודת הח"מ שיחולט באם המציע יחזור בו מהצעתו.
7. אין דמי תיווך.
8. מועדי ביקור בנכס יתקיימו בתאריכים הבאים:
- יום רביעי 25/11/2020 בין השעות 15:00- 16:00 
- יום שלישי 8/12/2020 בין השעות 18:00 -19:00
- יום רביעי 23/12/2020 בין השעות 18:00- 19:00
9. כונסי הנכסים אינם מחויבים לקבל הצעה כלשהיא.
10. לבעלי הזכויות בנכס תהא הזכות להשוות למחיר ההצעה הגבוהה תוך 48 שעות.
11. המכירה כפופה לאישור בית המשפט.
לפרטים נוספים אודות הנכס ניתן לפנות:

- עמנואל שרעבי, עו"ד  
חובבי ציון 10 פתח תקוה
טל: 03-9310186 

- ציון סמוכה, עו"ד
דרך נמיר 116 תל אביב
טל: 03-5442456

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עמנואל שרעבי, עו"ד מעמנואל שרעבי ואח' | משרד עו"ד וטו"ר בטלפון 03-9310186

דירה, 4 חדרים, רחובות, רחוב רמז 94

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב רחובות
כתובת רחוב רמז 94
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 31.12.20, 16:00
גוש 3655
חלקה 374
תת חלקה 1
חדרים 4
הערות חצר גדולה בגודל של כ- 350 מ"ר.
מסמכים:
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
מודעה שהתפרסמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא