דירת פנטהאוז באשדוד מכונס נכסים
17.12.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב צה"ל 4 (סי מול קומה 7) ת.ד 16049, אשדוד

- הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס, דירת פנטהאוז חדישה ומשודרגת בת 5 חדרים בקומה 17,

281 מ"ר בנוי, ברחוב התפוז 13/65 אשדוד (תיק בית משפט לעינייני משפחה מס' 10700-07-19)  

- את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרד הח"מ במסירה אישית, ו לא יאוחר מיום 17/12/2020
- בצירוף המחאה בנקאית לפקודת "עורכי הדין חופני בר ששת ושירה קופמן"
הצעה שאליה לא תצורף המחאה בנקאית כנ"ל תיפסל.
- את הנכס ניתן לראות בתיאום טלפוני עם הח"מ.
- הנכס נמכר במצבו כמו שהוא (AS IS )
על המציע ובאחריותו הבלעדית לבדוק בעצמו את טיב הנכס,
מצבו הפיסי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, שטחו, ייעודו, מיקומו, מצב הזכויות בו,
אפשרויות ניצולו, ההיתרים החלים לגביו וכל היבט אחר הנגוע לרכישת הנכס.
- הצעות בכתב לרכישת הנכס יש להגיש על גבי טופס הצעה בלתי חוזרת לרכישת הנכס. 
ובצירוף המחאה בנקאית, כאמור לעיל. הצעת המציע תהיה בלתי חוזרת.
המחאה הבנקאית תוחזר למציע שהצעתו לא נתקבלה. 
- את טופס ההצעה הבלתי חוזרת לרכישת הנכס ניתן לקבל במשרדי הח"מ.

לפרטים נוספים אודות הנכס ניתן לפנות:
- עו"ד שירה קופמן
רחוב האורגים 35, אשדוד
טלפון: 08-9330930
- עו"ד חופני בר ששת
רחוב צהל 4, אשדוד
טל: 08-8540088

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל חופני בר ששת, עו"ד מחופני בר ששת | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 08-8540088

דירת פנטהאוז חדישה, 5 חדרים, אשדוד, רחוב התפוז 13/65

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירת פנטהאוז חדישה
ישוב אשדוד
כתובת רחוב התפוז 13/65
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 17.12.20, 18:00
גוש 2815
חלקה 5
תת חלקה 65
חדרים 5
גודל 281 מ"ר
קומה 17

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא