תאריך אחרון להציע הצעות - חנות בבית שמש מכונסת נכסים
24.11.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 בן יהודה 36, ירושלים

מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בנכס חנות במרכז המסחרי "כיכר נוימן" בבית שמש גוש 5213 חלקה 38/81

1. ניתן לראות את הנכס בתיאום עם הח"מ.

2. הצעות לרכישת הנכס נקובות בשקלים יש להגיש למשרדו של הח"מ עד ליום 24/11 שעה 12:00,

בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מהסכום הכולל של ההצעה (כולל בגין רכיב מע"מ).

3.את נוסח הסכם המכר ונספחיו וכן את נוסח ההזמנה להציע הצעות ניתן לקבל במשרדי הח"מ.לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רונית אדהאן, עו"ד מרונית אדהאן, עו"ד בטלפון 02-6259653

חנות, בית שמש

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס חנות
ישוב בית שמש
שכונה מרכז מסחרי "כיכר נוימן"
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 24.11.20, 12:00
גוש 5213
חלקה 38
תת חלקה 81

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא