מכירה פומבית 32 ספרים נדירים שנות הר' - ש' - קבלה וחסידות - הקדשות הגהות וחתימות - אוסף דפוסי ירושלם - בבילוגרפיה - דפוסי ליוורנו, אזמיר, קושטא, אמשטרדם - מחזורים - כתבי יד ושטרות תימן - כלי כסף - יודאיקה ועוד.
4.1.21
ישראל
 רחובות הבוכרים, דוד 5 ירושלים
ספרים נדירים שנות הר' - ש' - קבלה וחסידות - הקדשות הגהות וחתימות - אוסף דפוסי ירושלם - בבילוגרפיה - דפוסי ליוורנו, אזמיר, קושטא, אמשטרדם - מחזורים - כתבי יד ושטרות תימן - שטרות ומטבעות - כלי כסף - יודאיקה - חפצי נוי ועוד.
המכירה הסתיימה

פריט 2:

מסכת חולין, זיטאמיר תר"ך 1860 - דפוס נכדי הרב מסלאוויטא.
מס' חולין  מתלמוד בבלי ממהדורת ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

מחיר פתיחה:
$ 50
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

מסכת חולין, זיטאמיר תר"ך 1860 - דפוס נכדי הרב מסלאוויטא.
מס' חולין  מתלמוד בבלי ממהדורת הש"ס שנדפסה בין השנים תרי"ח-תרכ"ד. דפוס זיטאמיר. בדפוס המשובח של בנש"ק החסידים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא זצ"ל. 
דפוסי סלאוויטא וזיטאמיר. לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, נודעת קדושה מיוחדת, ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. כמו"כ הקפידו להדפיס אך ורק ספרי קודש ולא ספרי חול ומכ"ש שלא להדפיס ספרי השכלה וכדומה. גם העובדים היו שומרי תורה ומצוות ויראי ד'. גדולי הצדיקים והאדמורי"ם וחסידים ואנשי מעשה עיינו ולמדו רק בספרים מדפוס זה ושמרו עליהם כבבת עינם מחמת חשיבותם הרבה. מפורסם, שהחזקת ספרים מדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה.
2 שערים חלקם באותיות בצבע אדום, רכג, מד, ה, רנה-שעט דף. 39 ס"מ, מצב טוב, כריכת עור מלא עם שדרה מפורקת, פגעי עש, קרע עם חסרון בדף מ'.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא