דירה בפרויקט "מעלה הזיתים" מנאמן
31.12.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב גרשון שץ 15, קומה שניה, תל אביב 6701751
מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים בפרויקט "מעלה הזיתים",
שכונת ראס אל עמוד בירושלים, מגרש 1
לפי תכנית מס' 4689 (דירה מס' 16 בבניין מס' 7) 
הידועה כספר סילואן מס' 1008 דף מס' 137
- על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי או ערבות בנקאית לפקודת עו"ד אורן הראל
בשיעור של 10% מהצעתו, על הערבות להיות בתוקף לשלושה חודשים.
- השיק או הערבות יחולטו במקרה שמציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו ו/או לא ישלים את הליך המכר.
- את ההצעות יש להגיש למשרד הח"מ עד ליום 31/12/2020 בשעה 18:00 
- על המציע לצרף להצעתו: תצלום ת"ז וטופס הזמנה להציע הצעות
לקבלת הטופס והעתק מחוות דעת שמאית  (ללא סכום השומה) 
 יש לפנות למשרד הנאמן לנכסי החייב :
בטל: 03-5608880 
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ספיר זיו עו"ד מאורן הראל | משרד עורכי דין בטלפון 03-5608880

דירה בפרויקט "מעלה הזיתים", ירושלים, דירה מס' 16 בבניין מס' 7

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה בפרויקט "מעלה הזיתים"
ישוב ירושלים
שכונה ראס אל עמוד
כתובת דירה מס' 16 בבניין מס' 7
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 31.12.20, 18:00
מגרש 1
הערות מגרש 1 לפי תכנית מס' 4689
הידועה כספר סילואן מס' 1008
דף מס' 137

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא