דירה בראשון לציון מכונסת נכסים
יום חמישי, 21.1.21, 14:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' הארבעה 10, ת.ד. 20701 תל אביב 61206

- דירה בת 4 חדרים שירותים כפולים, עורפית קומה רביעית + מעלית ברחוב ז'בוטינסקי

48 דירה מס' 15 ראשון לציון, גוש 3928 חלקה 771 תת חלקה 31.

- הדירה נמכרת במסגרת תיק הוצל"פ (תל אביב) מס' 504778/07/20

- באחריות המציע לבדוק את הדירה וסביבותיה, המצב הפיזי, התכנוני המשפטי/רישומי

ברשויות השונות, לרבות התב"ע , היתרי בניה, נסח הטאבו.

- הצעות בכתב יש להגיש במשרד הח"מ עד 21/1/21

- בצרוף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ בשיעור של % 10 מגובה ההצעה.

- ההמחאה תחולט במקרה שמציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו.

- נוסח ההסכם עליו יידרש המציע לחתום מצוי במשרד הח"מ.

- אין הח"מ מתחייבת למכור את הדירה לבעל ההצעה הגבוהה

ביותר או בכלל, ושומרת על זכותה לנהל תחרות בין המציעים.

- מועד ראשון לביקור בדירה

יום ששי ה -25/12/20 בין השעות 10.00- 11.30 בבוקר. 

- המכירה כפופה לאישור רשם ההוצל"פ

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל סילבי מזכירת משרד מדלית לב – משרד עורכי דין בטלפון 03-5612871/2

undefined, 4 חדרים, ראשון לציון, רחוב ז'בוטינסקי 48 דירה מס' 15

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

ישוב ראשון לציון
כתובת רחוב ז'בוטינסקי 48 דירה מס' 15
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 21.1.21, 16:00
גוש 3928
חלקה 771
תת חלקה 31
חדרים 4
קומה 4
הערות דירה עורפית, שירותים כפולים, מעלית
מסמכים:
מודעה שהתפרסמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא