תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בקרית גת מעיזבון
8.2.21 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 ברקוביץ' 4 תל אביב / רחוב האורגים 35 , אשדוד

- הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירה בת 3 חדרים בקומה 2, בשטח של כ-59.50 מ"ר (כולל מרפסת מקורה)

הידועה כגוש 1993 חלקה 19 תת חלקה 14, המצויה ברחוב שבטי ישראל 21 בשכונת בני ישראל בקרית גת.

- הזכויות בדירה נמכרות במסגרת תיק תמ"ש 21709-05-20

- הצעות לרכישת הזכויות תתקבלנה במשרדי הח"מ עד ליום 08/02/2021

על גבי טופס שאת נוסחו ניתן לקבל המשרדי הח"מ,

- בצירוף המחאה בנקאית בגובה 10% מערך ההצעה.

- אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והם

שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ו/או התמחרות ו/או כל הליך מכירה שהוא לפי שיקול דעתם.

- מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא,

תחולט ההפקדה שניתנה על ידו, כפיצוי קבוע ומוסכם מראש. 

- ביקור בדירה ייערך בתיאום עם משרדי הח"מ. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות:

- אשר אשור, עו"ד  

רחוב הראשונים 3, אשדוד

טל: 08-8534666

- מקסים בן עזרא, עו"ד 

רחוב האורגים 35, אשדוד 

טל: 077-5355489 


לצפיה במודעה בשלמותה הכנסו לקישור הזה >>

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יוגב בוטבול, עו"ד מבן עזרא מקסים,משרד עורכי דין בטלפון 077-5355489

דירה, 3 חדרים, קרית גת, רחוב שבטי ישראל 21 דירה 14

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב קרית גת
שכונה שכונת בני ישראל
כתובת רחוב שבטי ישראל 21 דירה 14
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 8.2.21, 16:00
גוש 1993
חלקה 19
תת חלקה 14
מגרש 478
חדרים 3
מרפסות 1
גודל 59.5 מ"ר
קומה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא