דירת 5 חדרים בגני תקווה מעזבון
5.1.21 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב החשמונאים 9, רמת גן

מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירת מגורים בת חמישה חדרים

בקומה שמינית ברחוב עין שמש 19 בשכונת נוף סביון, בגני תקווה גוש 6720 חלקה 1046 תת חלקה 143.

- הדירה תימכר במצבה הנוכחי (AS IS)  
ועל המציע לבדוק בעצמו ועל חשבונו את כל פרטי הדירה טרם הגשת הצעתו.
- הח"מ לא תהא אחראית למצב הדירה או לטיבה 
- הצעות בכתב יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 05/01/21 בשעה 16:00במשרד הח"מ
ברחוב החשמונאים 9 ברמת גן קומה ד', בצרוף שיק בנקאי לפקודת הח"מ
בסכום המהווה 10% מסכום ההצעה
- אשר יחולט במקרה בו המציע יחזור בו מהצעתו במקרה בו הצעתו התקבלה.
- נוסח הסכם מכר עליו ידרש המציע שיזכה לחתום ניתן לקבל
בפניה למייל: law@balicer.co.il
- ביקורים במקום יש לתאם מול אסנת אלפסי במשרד הח"מ בטל: 03-5464883 
-הח"מ אינה חייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה
שהיא והיא תהיה רשאית לכרוך התמחרות בין המציעים  
-מכירת הדירה כפופה לאישור בית המשפט

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל צפורה בליצר, עו"ד מצפורה בליצר | משרד עורכי דין בטלפון 03-5464883

דירה, 5 חדרים, גני תקווה, רחוב עין שמש 19

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב גני תקווה
שכונה שכונת נוף סביון
כתובת רחוב עין שמש 19
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 5.1.21, 16:00
גוש 6720
חלקה 1046
תת חלקה 143
חדרים 5
קומה 8

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא