התמחרות אינטרנטית - בית מגורים ברעננה (תפוס) מכונס נכסים
יום שני, 15.2.21, 12:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מנחם 19 בני ברק 5140006

- על המציע ובאחריותו לבדוק את מצבו המשפטי, הפיזי, והתכנוני של הנכס.

- הנכס יימכר כתפוס במצבו כפי שהוא (AS IS), ובכפוף לזכויות המוכרים בהתאם לפסקי הדין בת.א. ת"א 2311/06 וע"א 10154/16 - ע"א 10218/16, 

ובכפוף לזכות המוכרת למגורים בנכס עד אריכות ימיה ללא תשלום, כשהאחריות לבדיקת כל פרט הנוגע לנכס, לרבות זכות המוכרת לדיירות מוגנת,

מוטלת על המציע בלבד, וכונסי הנכסים אינם נוטלים בכל אחריות שהיא.

- הצעות בכתב יש לשלוח למשרד הח"מ עד ליום 31/01/2021 בצרוף המחאה בסך השווה ל10% מגובה ההצעה או ערבות בנקאית צמודה למדד

לפקודת הח"מ בסך השווה ל10% מגובה ההצעה, ובצירוף חוזה מכר וטופס הצעה אותם ניתן לקבל במשרד הח"מ או להורידם מהאתר בידספיריט,

כשהם חתומים ע"י המציע. הסכום האמור יחולט במקרה שדמציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעותו או יפר את תנאי חוזה המכר.

- הח"מ אינם מתחייבים למכור את הנכס למציע בעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל והם שומרים על זכותם לנהל תחרות ו/או מו"מ עם המציעים

ו/או אחרים ו/או לפרסם הזמנה נוספת להציע הצעות.

- המכירה כפופה לאישור כב' רשם ההוצל"פ.


לפרטים נוספים:

יצחק גולדשטיין, עו"ד וכונס נכסים

רחוב מנחם 19, בני ברק

טלפון: 03-5758484 פקס: 03-5755090


גור עמרם, עו"ד וכונס נכסים

רחוב כנרת 5 , בני ברק

טלפון: 03-6129985, פקס: 03-6126126בית מגורים (תפוס), רעננה, רחוב רבי עקיבא 44

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס בית מגורים (תפוס)
ישוב רעננה
כתובת רחוב רבי עקיבא 44
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 31.1.21, 17:00
גוש 6581
חלקה 577
תת חלקה 2
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הסכם מכר
מודעה שהתפרסמה
טופס הרשמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא