תאריך אחרון להציע הצעות - נכס מקרקעין ביהוד מכונס נכסים
יום חמישי, 28.1.21, 14:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב בית הדפוס 12 בניין A ירושלים

1. מוזמנים בזה לקבלת הצעות לרכישת זכויות חכירה של מקרקעין בשטח של 681 ועליהם יחידת דיור (ישנה)

ברחוב טרומפלדור 5 ביהוד והידועים גם כחלק מחלקה 133 בגוש 6695

2. הזכויות במקרקעין ימכרו במצבם AS-IS ועל המציע ובאחריותו לבדוק את המקרקעין בכל היבט שהוא, לרבות בקשר עם מצבם
הפיזי, המשפטי, והתכנוני, ואת כל הפרטים האחרים הנוגעים למקרקעין.
3. לצורך קבלת מסמכי ההצעה, הכוללים בין היתר:
נוסח הסכם, טופס הגשת הצעה והתנאים לעניין ההצעות, יש לפנות לכתובת המייל של כונסי הנכסים כמופיע מטה.   
4. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה במסירה אישית במשרדו של הח"מ בין השעות 09:00-17:00
וזאת עד לא יאוחר מיום 28/01/2021 בשעה 16:00
5. על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי בסכום של 10% מסכום הצעתו.

למידע נוסף ניתן לפנות לכונסי הנכסים:
- אבשלום נגר, עו"ד
רחוב אבן גבירול 25, ת"א
טל: 03-6296030
avshalomn@bezeqint.net
- י ואל פדלי, עו"ד
רחוב בית הדפוס 12 בניין A ירושלים
טל: 02-5020502
yoel@fedly.com


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יואל פדלי עו"ד מיואל פדלי | משרד עורכי דין בטלפון 02-5020502

זכויות חכירה של מקרקעין ועליהם יחידת דיור (ישנה), יהוד, רחוב טרומפלדור 5

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות חכירה של מקרקעין ועליהם יחידת דיור (ישנה)
ישוב יהוד
כתובת רחוב טרומפלדור 5
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 28.1.21, 16:00
גוש 6695
חלקה חלק מחלקה 133
גודל 681 מ"ר
מסמכים:
מודעה שהתפרסמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא