דירה בקרית אתא מכונס נכסים
1.3.21
ישראל
 רח' אורנים 1, גבעת שמואל 5405201

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירה בת 3 חדרים (שטח רשום 43.72 מ"ר)

בקומה רביעית, ברח' אינשטיין 23 קרית אתא המצויה בגוש 10256 חלקה 111/31 (להלן: "הנכס").

2. תיאור הנכס במודעה זו ניתן כמידע ראשוני בלבד והרוכש שהצעתו תתקבל

ירכוש את הנכס במצבו הקיים כפי שהוא (AS IS) ועל אחריותו,

ועליו מוטלת החובה לבדוק את כל הטעון בדיקה ביחס לנכס, לרבות ביחס למצבו הפיזי ו/או המשפטי ו/או התכנוני של הנכס.

אין הח"מ אחראי ו/או מציג מצג כלשהו לגבי מצבו הפיזי ו/או המשפטי ו/או התכנוני של הנכס.

3. את ההצעות יש להגיש עד ליום 1/03/2021 אך ורק על גבי טופס הצעה,

בנוסח המצוי במשרד הח"מ, ובצירוף שיק בנקאי לפקודת הח"מ בסך בש"ח השווה ל- 10% מסכום ההצעה.

4. הח"מ לא ישלם דמי תיווך, הוא אינו כפוף לדיני המכרזים והוא רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לנהל מו"מ עם המציעים או חלקם בנפרד,

לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם, להאריך את המועד לקבלת הצעות,

לשנות את התנאים לקבלת הצעות, לקבל חלק מן ההצעה,

ואין הוא חייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

5. הרוכש שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם,

בנוסח אשר מצוי במשרד הח"מ, ואשר יהווה חלק בלתי נפרד מהצעתו.

6. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרד הח"מ,

בכתובת מייל: sharon@simchovitz.co.il     

7. המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל ובית המשפט.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שרון בן-עמי, עו"ד ממתי שמחוביץ ושות', משרד עורכי דין בטלפון 03-5326363

דירה, 3 חדרים, קרית אתא, רחוב אינשטיין 23

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב קרית אתא
כתובת רחוב אינשטיין 23
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 1.3.21, 16:00
גוש 10256
חלקה 111
תת חלקה 31
חדרים 3
גודל 43.72 מ"ר
קומה 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא