התמחרות אינטרנטית - בית פרטי בבאר שבע מכונס נכסים
17.3.21
ישראל
 יצחק בן צבי 7 באר שבע

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת בית פרטי המצוי ברח' חטיבת הנגב 26, בבאר שבע, הידוע כגוש: 38034, חלקה: 49 (להלן: "הנכס").

2. ביקור בנכס יעשה בתיאום עם הגב' ליאת ממשרד כונס הנכסים בטלפון: 6272745 - 08.

מועד סיור בנכס נקבע ליום 24/2/21 בשעה 11:00

3. תבוצע התמחרות משולבת למכירת הנכס, קרי פרונטלית במשרד כונס הנכסים (בכפוף למגבלות הקורונה) 

וממוחשבת באמצעות אתר חברת בידספיריט.

4. הצעות רכישה יש להגיש עד יום 11/3/2021 בשעה 12:00 במשרד הח"מ על גבי טופס הצעה אותו ניתן לקבל במשרד כונס הנכסים

ו/או באמצעות חברת בידספיריט בכפוף להפקדת ערובה בשיעור 10% מההצעה.

5. להבטחת ההצעה על כל מציע לצרף ערובה- שיק בנקאי או העברה בנקאית בתוקף ל- 180 ימים לפחות,

בשיעור 10% מהצעתו אשר תחולט אם לא יממש הזוכה את זכויותיו.

6. הנכס נמכר במצבו הפיזי, ההנדסי, התכנוני והמשפטי (AS IS) ובאחריות המציע לבדוק את מצב הנכס לרבות הזכויות התכנוניות והמשפטיות.

7. מציע שהצעתו תתקבל יחתום על הסכם מכר בנוסח המצוי במשרד הח"מ.

8. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי ויהא רשאי לערוך תחרות בין המציעים כפי ראות עיניו ו/או לקיים התמחרות חוזרת.


המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל בדימונה בתיק הוצל"פ: 24-00212-06-1


לפרטים: עו"ד דורון קורן

משרד עו"ד גדעון פנר

רחוב בן צבי 7 באר שבע

טל' 08-6272745

פקס:086271554

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ליאת עזר מפנר גדעון, דורון קורן | כונס נכסים | משרד עורכי דין בטלפון 08-627-2745

פרטי \ קוטג', באר שבע, רחוב חטיבת הנגב 26

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס פרטי \ קוטג'
ישוב באר שבע
כתובת רחוב חטיבת הנגב 26
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 11.3.21, 12:00
גוש 38034
חלקה 49

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא