דירה ברמלה מכונס נכסים
4.3.21
ישראל
 רח' הארבעה 10, ת.ד. 20701 תל אביב 61206

הזמנה להציע הצעות עבור, דירה משופצת בת 3 חדרים (כולל ממ"ד),

מרפסת שמש ומחסן, עורפית לנוף פתוח,

קומה שמינית + מעלית , רח' גרשון ש"ץ 10 דירה 30 רמלה,

גוש 5953 חלקה 12 תת חלקה 30. הדירה נמכרת במסגרת תיק פש"ר 32962-11-18.

באחריות המציע לבדוק את הדירה וסביבותיה, המצב הפיזי, התכנוני המשפטי/רישומי
ברשויות השונות, לרבות התב"ע , היתרי בניה, נסח הטאבו .
הצעות בכתב יש להגיש במשרד הח"מ עד 4/3/21
בצרוף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ בשיעור של % 10 מגובה ההצעה.
ההמחאה תחולט במקרה שמציע שהצעתו יחזור בו מהצעתו.
נוסח ההסכם עליו יידרש המציע לחתום מצוי במשרד הח"מ .
אין הח"מ מתחייבת למכור את הדירה לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל,
ושומרת על זכותה לנהל תחרות בין המציעים.
מועד לביקור בדירה יום רביעי ה-24.02.21 בין השעות 16.00-15.00

המכירה כפופה לאישור רשם ההוצל"פ

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל משרד דלית לב,עו"ד מדלית לב – משרד עורכי דין בטלפון 03-5612871/2

דירה, 3 חדרים, רמלה, רחוב גרשון ש"ץ 10 דירה 30

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב רמלה
כתובת רחוב גרשון ש"ץ 10 דירה 30
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 4.3.21, 16:00
גוש 5953
חלקה 12
תת חלקה 30
חדרים 3
מרפסות 1
קומה 8
ממ"ד יש
מחסן יש
הערות דירה משופצת בת 3 חדרים(כולל ממ"ד),
מרפסת שמש ומחסן,
עורפית לנוף פתוח,
קומה שמינית + מעלית.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא