בית מגורים בכפר אחים ממנהל מיוחד
10.3.21
ישראל
 "המגדל", קומה 15 רחוב דניאל פריש 3 תל אביב, 64731
ניתנת בזאת הודעה על הזמנה להציע הצעות לרכישת בית ברחוב ההדס 122 במושב כפר אחים,
חלקה 66 בגוש 2528 במושב כפר אחים.
הצעות בכתב יש למסור למשרד הח"מ ברחוב דניאל פריש 3 בתל אביב עד ליום 10/03/21
ההצעה תפרט את שמו המלא של המציע, ת.ז ומענו, וכן את הסכום המוצע,
ותצרף אליה המחאה בנקאית לפקודת הח"מ על סך 10% מגובה ההצעה.
הצעה שלא תצורף אליה המחאה תוחזר למציע מבלי שתידון.
שאלות ובירורים בכתב בלבד באמצעות כתובת המייל: avi@shasholaw.com
פניות טלפוניות לא יענו!

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אבי א. ששו, עו"ד מששו ושות' | משרד עורכי דין ונוטריונים בטלפון 03-6078888

בית מגורים, מושב כפר אחים, רחוב ההדס 122

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס בית מגורים
ישוב מושב כפר אחים
כתובת רחוב ההדס 122
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 10.3.21, 16:00
גוש 2528
חלקה 66

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא