התמחרות אינטרנטית - נכס בבאר שבע מכונס נכסים
11.3.21
ישראל
 בן יהודה 34, מגדל העיר, קומה 7, ירושלים
 • יודגש שאישור המכר להצעה הזוכה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל ואין חובה לקבלה.
 • יודגש עוד שההצעה הזוכה תובא בפני החייבים שלהם הזכות לפדות את המשכון בסכום ההצעה הזוכה ובמקרה כאמור לא יאושר המכר למציע הזוכה.
 • ההתמחרות כפופה לכל מסמכי ההצעה שנשלחו אל המציע לרבות נוסח ההסכם הכלול במסמכי ההצעה שיחתם עם המציע הזוכה כפוף לכל האמור לעיל.
 • מובהר כי זוכה שיחזור בו מהצעתו או שלא יחתום על הסכם המכר כאמור, תחולט הבטוחה שנתן בהתאם למסמכי ההצעה.
 • ההתמחרות סגורה למשתתפים שכבר אושרו בלבד! (לא ניתן לקבל הצעות נוספות)!

 • נכס מקרקעין, באר שבע, רחוב שומרון 65

  לקטלוג
    לפריט הקודם
  לפריט הבא 
  נמכר: 

  סוג נכס נכס מקרקעין
  ישוב באר שבע
  שכונה נאות לון
  כתובת רחוב שומרון 65
  גוש 38320
  חלקה 33
  הערות יודגש שאישור המכר להצעה הזוכה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל ואין חובה לקבלה.
  יודגש עוד שההצעה הזוכה תובא בפני החייבים שלהם הזכות לפדות את המשכון בסכום ההצעה הזוכה ובמקרה כאמור לא יאושר המכר למציע הזוכה.
  ההתמחרות כפופה לכל מסמכי ההצעה שנשלחו אל המציע לרבות נוסח ההסכם הכלול במסמכי ההצעה שיחתם עם המציע הזוכה כפוף לכל האמור לעיל.
  מובהר כי זוכה שיחזור בו מהצעתו או שלא יחתום על הסכם המכר כאמור, תחולט הבטוחה שנתן בהתאם למסמכי ההצעה.

  תגיות:

  לקטלוג
    לפריט הקודם
  לפריט הבא