6.5.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת בית באשדוד

מוגשת בזאת הזמנה להגיש הצעות לרכישת זכויות של דירת מגורים הידוע כגוש: 2647 חלקה: 68  תת חלקה: 66

הנמצאת ברחוב מנחם אוסישקין 26, אשדוד (להלן: "הנכס").

ביקור בנכס יתקיים ביום שלישי 27/04 בין השעות 12:00-13:30 נא להגיע עם מסכות וכפפות 


2. הצעות בכתב נקובות בשקלים לרכישת הנכסים יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 30/04/2021 פיסית למשרדה של עוה"ד רחל ממאן ברחוב אילת 1, בטבריה.

ו/או למשרדו של עו"ד שרון סגל מרחוב גיבורי ישראל 24, נתניה, נייד: 0522226699.

3. על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי ו/או ערבות בנקאית למימוש עפ"י דרישה ערוכים לפקודת עוה"ד שרון ו/או עוה"ד רחל ממאן בשיעור של 10% מסכום ההצעה.

הערבות ו/או השיק הבנקאי יחולטו במקרה שמציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו.

4. כונסי הנכסים אינם אחראים למצבו של הנכסים, הזכויות בנכסים נמכרות As-is ובאחריות המציע לברר בעצמו ועל חשבונו את כל הפרטים הנוגעים לנכסים כולל מצבו הפיסי, המשפטי, התכנוני, אפשרויות הניצול שלו, חריגות בניה, חיובי מיסים, אגרות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליו, וכיוצא באלה.

5. דיני המכרזים אינם חלים על הזמנה זו וכונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם יהיו רשאים לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים בנפרד ו/או במאוחד וכן עם אחרים, לרבות בדרך של התמחרות – והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של כונסי הנכסים , וכן להקדים ו/או להאריך את המועד להגשת הצעות,        והכל עפ"י שיקול דעתן הבלעדי של כונסי הנכסים.

6. כונסי הנכסים לא ישלמו תיווך.

7. הזכויות בנכסים נמכרות בהליך של כינוס נכסים והמכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בטבריה.


לפרטים נוספים ניתן לפנות לכונסי הנכסים:


רחל ממאן, עו"ד – כונסת נכסים                        

רח' אילת 1 ת.ד 2390, טבריה                         

טל': 04-6722966, פקס: 04-6722466            

Rachelmaman1970@gmail.com

          

שרון סגל, עו"ד

רחוב גיבורי ישראל 24, נתניה.

נייד: 052-2226699

Далее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к רחל ממאן, עו"ד | שרון סגל, עו"ד из רחל ממאן ושות' | משרד עורכי דין וגישור ועורך הדין שרון סגל по 04-6722966

דירה, 5 комнаты, אשדוד, דירה מספר 5 ברחוב מנחם אוסישקין 26

каталог
  Предыдущий
Следующий 
Продан: 

Тип имущества דירה
Город אשדוד
Адрес דירה מספר 5 ברחוב מנחם אוסישקין 26
последний день для размещения ставки Пятница, 30.4.21
блок 2647
участок 68
под-участок 66
комнаты 5
размер 125 м2
пол 1

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий