בית צמוד קרקע במעלות תרשיחא מנאמן
21.3.21
ישראל
 רחוב פלי"ם 16 חיפה 3309523
הזמנה להציע הצעות לרכישת הזכויות בקוטג' טורי בן 2 קומות וחצר וכולל 4 חדרים,
המצוי ברחוב המעפילים 52/02 במעלות תרשיחא, וידוע כגוש 19431 חלקה  2 מגרש 1 (להלן "הנכס")
- הצעות חתומות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב,
אך ורק על גבי טופס שניתן לקבל במשרד הח"מ, עד לא יאוחר מיום 21/03/21 בשעה 15:00.
- סיור בנכס יתקיים ביום 10/03/21 בשעה 17:00 בדיוק (נא לדייק) ולמשך חצי שעה בלבד.
- ישיבת ההתמחרות תתקיים במשרדי הח"מ ביום 5/4/21 בשעה 10:00 בדיוק.
המציע שהצעתו תזכה יידרש לחתום על הסכם המכר.
- מסמכים בנוגע לנכס, ניתן לקבל אצל עו"ד מיכל גלבוע,
באמצעות כתובת המייל בלבד:

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מיכל גלבוע, עו"ד ממיכל גלבוע | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-9944804

פרטי \ קוטג', 4 חדרים, מעלות תרשיחא, רחוב המעפילים 52/02

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס פרטי \ קוטג'
ישוב מעלות תרשיחא
כתובת רחוב המעפילים 52/02
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 21.3.21, 15:00
גוש 19431
חלקה 2
מגרש 1
חדרים 4
הערות קוטג' טורי בן 2 קומות וחצר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא