תאריך אחרון להציע הצעות - בית מגורים מעזבון
15.4.21
ישראל
 דרך מנחם בגין 65, תל אביב

1. הזכויות הנכס יימכרו AS IS

2.חוו"ד שמאי (ללא נתונים כספיים9 יחד עם טופס הצעה לרכישת הנכס ונוסח הסכם מכר עליו ידרש המציע לחותם, ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לדוא"ל: sec@parklit.info

3.את ההצעות יש להגיש במשרד הח"מ בכתובת המצויינת מטה עד ליום 15/04/21

בשעה 12:00 ע"ג טופס הצעת רכישה ובצירוף הסכם המכר כשהם חתומים על ידי המציע.


למודעה המלאה יש ללחוץ כאן


משה שרגא, עו"ד - מנהל העזבון

דרך מנחם בגין 65, תל אביב

טל: 077-541265-, פקס: 077-5558150

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל משה שרגא, עו"ד משמרוני קנר שרגא ושות', משרד עורכי דין בטלפון 077-5412650

רכישת זכויות " בר רשות" בבית מגורים, קדומים, רחוב משעול התאנה 11

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס רכישת זכויות " בר רשות" בבית מגורים
ישוב קדומים
כתובת רחוב משעול התאנה 11
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 15.4.21, 12:00
מגרש 532 תב"ע 113/8

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא