15.4.21
Израиля
 דרך מנחם בגין 65, תל אביב

1. הזכויות הנכס יימכרו AS IS

2.חוו"ד שמאי (ללא נתונים כספיים9 יחד עם טופס הצעה לרכישת הנכס ונוסח הסכם מכר עליו ידרש המציע לחותם, ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לדוא"ל: sec@parklit.info

3.את ההצעות יש להגיש במשרד הח"מ בכתובת המצויינת מטה עד ליום 15/04/21

בשעה 12:00 ע"ג טופס הצעת רכישה ובצירוף הסכם המכר כשהם חתומים על ידי המציע.


למודעה המלאה יש ללחוץ כאן


משה שרגא, עו"ד - מנהל העזבון

דרך מנחם בגין 65, תל אביב

טל: 077-541265-, פקס: 077-5558150

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к משה שרגא, עו"ד из שמרוני קנר שרגא ושות', משרד עורכי דין по 077-5412650

רכישת זכויות " בר רשות" בבית מגורים, קדומים, רחוב משעול התאנה 11

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества רכישת זכויות " בר רשות" בבית מגורים
Город קדומים
Адрес רחוב משעול התאנה 11
последний день для размещения ставки Четверг, 15.4.21, 12:00
номер участка 532 תב"ע 113/8

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий