תאריך אחרון להציע הצעות -בנין משרדים להשקעה, בוקרשט רומניה
23.6.21
ישראל
 רחוב יגאל אלון 94, תל אביב

הזדמנות להשקעה, בנין משרדים בוקרשט 5 קומות באזור בונסה ליד פארק הרסטרו.
הצעות מינימום במכרז - מיליון שקל.
בנין מעל 1000 מ"ר כאשר ניתן להשכיר הבניין כ – 10 אלף יורו לחודש.
בניין חדיש עם היתרים וכל האישורים העירונים בהזדמנות, תאריך התמחרות אינטרנטית תקבע בהמשך.
ההזמנה והמכירה אינן כפופות לדיני המכרזים, אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ושומר לעצמו
את הזכות לנהל בכל עת משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או צדדים שלישיים שלא הציעו הצעות ו/או הציעו הצעות לאחר המועד הנ"ל
ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או להזמין הצעות נוספות. כמו כן שמורה הזכות להקדים ו/או להאריך את מועד קבלת ההצעות
לצורך פרטים נוספים בקשר להליך המכירה ולקבלת טפסי השתתפות לרכישה יש לפנות לעו"ד אבי אורן 08-9563666 או במייל :
avi@romania-israel.co.il

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אבי אורן, עו"ד ונוטריון מרומניה ישראל בטלפון 08-9563666

בנין משרדים בנוי 5 קומות | מרתף + קומת כניסה + 5 קומות, בוקרשט, רומניה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בנין משרדים בנוי 5 קומות | מרתף + קומת כניסה + 5 קומות
ישוב בוקרשט, רומניה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא