תאריך אחרון להציע הצעות - בנין להשקעה עם 15 חדרים, בוקרשט רומניה
24.6.21
ישראל
 רחוב יגאל אלון 94, תל אביב

בנין שעבר שיפוץ לאחרונה במצב מעולה.
  • שטח בנוי 500 מ"ר , סך הכל 15 חדרים, 3 חדרי שירותים , חדר שירותים לצוות / אורחים.
  • בכל חדר יש אינטרנט כבלים וטלפון.
  • גלאי עשן במסדרונות ובחדרים.
  • חצר רחבה ומטופחת גובה גדר 2.5 מטר לפרטיות מרבית.
  • מתאים לגן ילדים , מרפאה , משרדים , מוטל...
הצעות במכרז החל 320 אלף יורו.
הכנסה ממוצעת של 3,500 אלף יורו לחודש.
תאריך התמחרות אינטרנטית תקבע בהמשך.
ההזמנה והמכירה אינן כפופות לדיני המכרזים, אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ושומר לעצמו
את הזכות לנהל בכל עת משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או צדדים שלישיים שלא הציעו הצעות ו/או הציעו הצעות לאחר המועד הנ"ל
ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או להזמין הצעות נוספות. כמו כן שמורה הזכות להקדים ו/או להאריך את מועד קבלת ההצעות
לצורך פרטים נוספים בקשר להליך המכירה ולקבלת טפסי השתתפות לרכישה יש לפנות לעו"ד אבי אורן 08-9563666 או במייל :
avi@romania-israel.co.il

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אבי אורן, עו"ד ונוטריון מרומניה ישראל בטלפון 08-9563666

בנין להשקעה עם 15 חדרים, כניסה + 2 קומות + עלית גג, בוקרשט רומניה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בנין להשקעה עם 15 חדרים, כניסה + 2 קומות + עלית גג
ישוב בוקרשט רומניה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא