Четверг, 24.6.21, 17:00 (время Израиля)
Израиля
 רחוב יגאל אלון 94, תל אביב

בנין שעבר שיפוץ לאחרונה במצב מעולה.
  • שטח בנוי 500 מ"ר , סך הכל 15 חדרים, 3 חדרי שירותים , חדר שירותים לצוות / אורחים.
  • בכל חדר יש אינטרנט כבלים וטלפון.
  • גלאי עשן במסדרונות ובחדרים.
  • חצר רחבה ומטופחת גובה גדר 2.5 מטר לפרטיות מרבית.
  • מתאים לגן ילדים , מרפאה , משרדים , מוטל...
הצעות במכרז החל 320 אלף יורו.
הכנסה ממוצעת של 3,500 אלף יורו לחודש.
תאריך התמחרות אינטרנטית תקבע בהמשך.
ההזמנה והמכירה אינן כפופות לדיני המכרזים, אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ושומר לעצמו
את הזכות לנהל בכל עת משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או צדדים שלישיים שלא הציעו הצעות ו/או הציעו הצעות לאחר המועד הנ"ל
ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או להזמין הצעות נוספות. כמו כן שמורה הזכות להקדים ו/או להאריך את מועד קבלת ההצעות
לצורך פרטים נוספים בקשר להליך המכירה ולקבלת טפסי השתתפות לרכישה יש לפנות לעו"ד אבי אורן 08-9563666 או במייל :
avi@romania-israel.co.il

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к אבי אורן, עו"ד ונוטריון из רומניה ישראל по 08-9563666

בנין להשקעה עם 15 חדרים, כניסה + 2 קומות + עלית גג, בוקרשט רומניה

каталог
  Предыдущий
Следующий 

Нажмите, чтобы получить допуск
Участие онлайн не облагается дополнительным платежом

Тип имущества בנין להשקעה עם 15 חדרים, כניסה + 2 קומות + עלית גג
Город בוקרשט רומניה
величина минимальной ставки €320 000
Документы:
приглашение сделать ставку

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий