רכישת קרקע בערערה מנאמן
18.4.21
ישראל
 שדרות המגינים 53 , חיפה
מוזמנות בזה הצעות לרכישת קרקע בערערה הידועה כגוש 12166 חלקה 33.
הצעות בכתב יש למסור במשרדי הח"מ בצרוף ערבות בנקאית
בשיעור של 10% משווי ההצעה.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל נדב שפירא, עו"ד מנדב שפירא | משרד עורך-דין, מגשר ונוטריון בטלפון 04-8553006

קרקע לרכישה, ערערה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס קרקע לרכישה
ישוב ערערה
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 18.4.21, 12:00
גוש 12166
חלקה 33
הערות מוזמנות בזה הצעות לרכישת קרקע בערערה הידועה כגוש 12166 חלקה 33.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא