25.4.21
Израиля
 שד' המגינים 42, חיפה

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות במקרקעין

מסוג מירי בתחום השיפוטי של עיריית נצרת ( להלן "הנכסים")

- 1103/1962 חלקים מהזכויות בנכס

הידוע כגוש 16563 חלקה 13 מתוך שטח חלקה

רשום של כ-1,962 מ"ר

הכולל בית מגורים בגודל של כ-200 מ"ר,

בית מגורים בגודל של כ-214 מ"ר,

וכן מרתף מחסן בגודל של כ-24 מ"ר

וכתובתם לפי רישומי העירייה רחוב 1036 בית מספר 10

- הצעות לרכישת הנכסים, חלקם או כולם יש להמציא למשרד הח"מ בכתב

עד ליום 25/04/21 בשעה 12:00

אליו יצורף ת.ז של המציע בצירוף המחאה בנקאית בתוקף ל 90 יום

בגובה 10% מההצעה, אשר תחולט כפיצוי מוסכם

במידה והזוכה יחזור בו מהצעתו.

לטפסיי הצעה ופרטים נוספים נא לפנות למשרדי הח"מ

במייל: Roznaklaw@gmail.com


לצפיה במודעה בשלמותה הכנסו לקישור הזה >>

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к שגיא רוזנק, עו"ד из שגיא רוזנק, חברת עורכי דין по 04-6886468

1103/1962 זכויות במקרקעין, נצרת, רחוב 1036 בית מספר 10

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества 1103/1962 זכויות במקרקעין
Город נצרת
Адрес רחוב 1036 בית מספר 10
последний день для размещения ставки Воскресенье, 25.4.21, 12:00
блок 16563
участок 13
размер 1 962 м2
кладовка יש
Примечания כולל בית מגורים בגודל של כ-200 מ"ר,
בית מגורים בגודל של כ-214 מ"ר
וכן מרתף מחסן בגודל של כ-24 מ"ר

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий