זכויות בנכסים בנצרת מכונס נכסים
שגיא רוזנק, חברת עורכי דין
25.4.21

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות במקרקעין

מסוג מירי בתחום השיפוטי של עיריית נצרת ( להלן "הנכסים")

- 10365/203766 חלקים מהזכויות בנכס הידוע

כגוש 16563 חלקה 8

מתוך שטח חלקה רשום 33,961 מ"ר

הכולל בית מגורים בגודל של כ-140 מ"ר,

וכן בית מגורים של כ-140 מ"ר וכתובתם רחוב 1036 בית 10 א'

- הצעות לרכישת הנכסים, חלקם או כולם יש להמציא למשרד הח"מ בכתב

עד ליום 25/04/21 בשעה 12:00

אליו יצורף ת.ז של המציע בצירוף המחאה בנקאית בתוקף ל 90 יום

בגובה 10% מההצעה, אשר תחולט כפיצוי

מוסכם במידה והזוכה יחזור בו מהצעתו.

- לטפסיי הצעה ופרטים נוספים נא לפנות למשרדי הח"מ

במייל: Roznaklaw@gmail.com


לצפיה במודעה בשלמותה הכנסו לקישור הזה >>

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שגיא רוזנק, עו"ד משגיא רוזנק, חברת עורכי דין בטלפון 04-6886468

10365/203766 זכויות במקרקעין, נצרת, רחוב 1036 בית 10 א'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: למידע נוסף

סוג נכס 10365/203766 זכויות במקרקעין
ישוב נצרת
כתובת רחוב 1036 בית 10 א'
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 25.4.21, 13:00
גוש 16563
חלקה 8
גודל 33,961 מ"ר
הערות מתוך שטח חלקה רשום 33,961 מ"ר
הכולל בית מגורים בגודל של כ-140 מ"ר,
וכן בית מגורים של כ-140 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא