זכויות בנכסים בנצרת מכונס נכסים
יום ראשון, 25.4.21, 13:30 (שעון ישראל)
ישראל
 שד' המגינים 42, חיפה

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות במקרקעין

מסוג מירי בתחום השיפוטי של עיריית נצרת ( להלן "הנכסים")

- 10365/203766 חלקים מהזכויות בנכס הידוע

כגוש 16563 חלקה 8

מתוך שטח חלקה רשום 33,961 מ"ר

הכולל בית מגורים בגודל של כ-140 מ"ר,

וכן בית מגורים של כ-140 מ"ר וכתובתם רחוב 1036 בית 10 א'

- הצעות לרכישת הנכסים, חלקם או כולם יש להמציא למשרד הח"מ בכתב

עד ליום 25/04/21 בשעה 12:00

אליו יצורף ת.ז של המציע בצירוף המחאה בנקאית בתוקף ל 90 יום

בגובה 10% מההצעה, אשר תחולט כפיצוי

מוסכם במידה והזוכה יחזור בו מהצעתו.

- לטפסיי הצעה ופרטים נוספים נא לפנות למשרדי הח"מ

במייל: Roznaklaw@gmail.com


לצפיה במודעה בשלמותה הכנסו לקישור הזה >>

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שגיא רוזנק, עו"ד משגיא רוזנק, חברת עורכי דין בטלפון 04-6886468

10365/203766 זכויות במקרקעין, נצרת, רחוב 1036 בית 10 א'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס 10365/203766 זכויות במקרקעין
ישוב נצרת
כתובת רחוב 1036 בית 10 א'
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 25.4.21, 13:00
גוש 16563
חלקה 8
גודל 33,961 מ"ר
הערות מתוך שטח חלקה רשום 33,961 מ"ר
הכולל בית מגורים בגודל של כ-140 מ"ר,
וכן בית מגורים של כ-140 מ"ר
מסמכים:
מודעה שהתפרסמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא