דירה בפתח תקוה מעיזבון
9.5.21
ישראל
 רחוב לשם 7, פתח תקווה

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירה ברחוב חפץ חיים 61 דירה 35 פתח תקווה

גוש 6397 חלקה 129 תת חלקה 35

- לתיאום ביקור יש לצור קשר עם הח"מ

- המציע יידרש לחתום על טופס הצעה המוצע במשרדי הח"מ

 בו ימלא את פרטי ההצעתו ויאשר כי יסכים לחתום על חוזה מכר שדוגמתו תוצג לו.

ניתן לקבל פרטים נוספים וכן העתק טופס הצעה וההסכם

בפניה למייל: david-p@inter.net.il

או בפקס הח"מ

- המועד להגשת הצעות לח"מ הינו 09/05/2021

המועד עשוי להשתנות ו/או להידחות וכן יתכן שיקבע מועד/ים נוספים/ים לאחר מכן,

הכל לפי שק"ד הח"מ.


לצפיה במודעה בשלמותה הכנסו לקישור הזה >>

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד דוד פולק מדוד פולק, עורך דין בטלפון 03-6722927

דירה, פתח תקוה, רחוב חפץ חיים 61 דירה 35

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב פתח תקוה
כתובת רחוב חפץ חיים 61 דירה 35
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 9.5.21, 16:00
גוש 6397
חלקה 129
תת חלקה 35

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא