9.5.21
Израиля
 רחוב לשם 7, פתח תקווה

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירה ברחוב חפץ חיים 61 דירה 35 פתח תקווה

גוש 6397 חלקה 129 תת חלקה 35

- לתיאום ביקור יש לצור קשר עם הח"מ

- המציע יידרש לחתום על טופס הצעה המוצע במשרדי הח"מ

 בו ימלא את פרטי ההצעתו ויאשר כי יסכים לחתום על חוזה מכר שדוגמתו תוצג לו.

ניתן לקבל פרטים נוספים וכן העתק טופס הצעה וההסכם

בפניה למייל: david-p@inter.net.il

או בפקס הח"מ

- המועד להגשת הצעות לח"מ הינו 09/05/2021

המועד עשוי להשתנות ו/או להידחות וכן יתכן שיקבע מועד/ים נוספים/ים לאחר מכן,

הכל לפי שק"ד הח"מ.


לצפיה במודעה בשלמותה הכנסו לקישור הזה >>

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עו"ד דוד פולק из דוד פולק, עורך דין по 03-6722927

דירה, פתח תקוה, רחוב חפץ חיים 61 דירה 35Тип имущества דירה
Город פתח תקוה
Адрес רחוב חפץ חיים 61 דירה 35
последний день для размещения ставки Воскресенье, 9.5.21, 16:00
блок 6397
участок 129
под-участок 35

теги: