תאריך אחרון להציע הצעות - ‏נכס בתל אביב מכונס נכסים
יום חמישי, 19.8.21, 16:00 (שעון ישראל)

 1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות החכירה בנכס הידוע כחלקה 115 בגוש 6907 המצוי ברח' בוגרשוב 50 בתל-אביב.

2. הצעות לרכישת הנכס בצירוף ערבות בנקאית בסך 5% מסכום ההצעה אך לא פחות 750,000 ש"ח

(בתוקף עד 1/10/2021) או סכום זהה בשיק בנקאי לפקודת הח"מ, עוה"ד פז יצחקי-וינברגר, איתי רימון וחיים בשארי 

(להלן: "הערבות"), יש להגיש במשרדי הח"מ

לא יאוחר מיום 19/08/2021 על גבי מסמכי מכר שניתן לקבלם בדואר אלקטרוני ו/או במשרדי הח"מ. 

הערבות תחולט אם מציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו, או אם יגרום נזק להליכי המכירה.

החילוט יעשה כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא כל צורך בקיום ו/או בהוכחת נזק כלשהו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לח"מ,

באמצעות פקס: 03-5711294 ו/או באמצעות כתובת המייל:

- פז יצחקי-וינברגר, עו"ד

טל: 03-5711290

מייל: paz@piwlaw.com

- איתי רימון, עו"ד

טל: 03-5276015

מייל: rimon@lerner-law.co.il

- חיים בשארי, עו"ד

טל: 03-6333777

מייל: bashari@netvision.net.il


לצפיה במודעה בשלמותה הכנסו לקישור הזה כאן >>

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל פז יצחקי-וינברגר, עו"ד ממשרד עורכי דין | פז יצחקי-וינברגר בטלפון 03-5711290

זכויות ‏החכירה ‏בנכס, בתל-אביב, רחוב ‏בוגרשוב ‏50

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות ‏החכירה ‏בנכס
ישוב בתל-אביב
כתובת רחוב ‏בוגרשוב ‏50
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪750,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 19.8.21, 16:00
גוש ‏6907
חלקה 115
מסמכים:
הסכם מכר
מודעה שהתפרסמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא