25.5.21
Израиля
 ההסתדרות 26, פתח תקווה | ת.ד.19 4910000

הזמנה להציע הצעות עבור בניין מגורים בן 3 קומות המכיל

סה"כ 5 יחידות, 2 בשטח של כ-90 מ"ר,

יח"ד בשטח של 76 מ"ר ויח"ד בשטח של 108 מ"ר

וכן יח"ד בשטח של כ- 180 מ"ר ברחוב תל חי 56 גוש 6182 חלקה 42.

- הבניין עומד בקריטריונים לתמ"א 38, מחיר מינימום מבוקש 12 מליון שקלים.

- ניתן לתאם ביקוק לאחר רכישת מסמכי המכרז מאת הח"מ

- הצעות בהתאם לחוברת המכרז יש להעביר למשרד הח"מ

וזאת בצירוף ערבות או המחאה בנקאית ע"ש 5% מסכום ההצעה

וזאת עד ליום 25/05/21

- אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר

לצפיה במודעה בשלמותה הכנסו לקישור הזה >>

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עו"ד מוטי ויניצקי из משרד עורכי הדין | אלחנן ויניצקי ושות по 03-9124800

בניין מגורים, רמת גן, רחוב תל חי 56Тип имущества בניין מגורים
Город רמת גן
Адрес רחוב תל חי 56
последний день для размещения ставки Воскресенье, 25.4.21, 14:00
блок 6182
участок 42
пол 3
Примечания בניין בן 3 קומות המכיל סה"כ 5 יחידות:
2 יח"ד בשטח של כ-90 מ"ר
יח"ד בשטח של 76 מ"ר
יח"ד בשטח של 108 מ"ר
יח"ד בשטח של כ- 180 מ"ר

теги: