27.5.21
Израиля
 רחוב דרך נמיר 29 תל אביב 64920
מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בבית צמוד קרקע חד קומתי
בשטח בנוי כ-90 מ"ר ברוטו, הממוקם על  שטח מגרש כ- 604 מ"ר,
הממוקם בקרבת לב הישוב מזכרת בתיה, והידוע
כחלק 13 מגרש 13 ב' בגוש 3897 (להלן "הנכס").
- לאור המצב הביטחוני והאירועים האחרונים הוארך המועד להגשת הצעות בכתב,
עד ליום 27/05/21
במשרד עו"ד משה רביזאדה ו/או במשרד עו"ד גיא פכר החתומים מטה,
- בצירוף המחאה בנקאית ולחלופין ערבות בנקאית אוטונומית
לתקופה של 90 יום בגובה 10% מסכום ההצעה.
השיק /ערבות יחולט כפיצוי מוסכם במידה והזוכה שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו.
- בדבר פרטים ותיאום ביקור במקום, נא לפנות לעורכי הדין החתומים מטה
בין השעות 09:00 - 16:00 או בכתב בהתאם לפרטים
- ניתן לקבל את מסמכי ההצעה בצירוף אישור זכויות,
- הסכם המכר ודוח שמאי במשרדי ה"מ תמורת 100 שקלים + מע"מ שלא יוחזרו
- משה רביזאדה, עו"ד
מרחוב דרך נמיר 29 תל אביב
טל: 03-6912088
ravizadam@gmail.com
- גיא פכר, עו"ד
מרחוב הרצל 91 ראשון לציון
טל: 077-8228224
guy@ptlaw.co.il

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עו"ד, משה רביזאדה из משה רביזאדה ושות' | משרד עורכי-דין ונוטריון по 03-6912088

בית צמוד קרקע חד קומתי, מזכרת בתיה, רחוב רוטשילד 17, מקביל לרחוב משה לויןТип имущества בית צמוד קרקע חד קומתי
Город מזכרת בתיה
Адрес רחוב רוטשילד 17, מקביל לרחוב משה לוין
последний день для размещения ставки Четверг, 27.5.21, 16:00
блок 3897
номер участка חלק מ- 13חלק מ- 13 ב'
размер 90 м2

теги: