תאריך אחרון להציע הצעות - צמוד קרקע במזכרת בתיה מכונס נכסים
27.5.21
ישראל
 רחוב דרך נמיר 29 תל אביב 64920
מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בבית צמוד קרקע חד קומתי
בשטח בנוי כ-90 מ"ר ברוטו, הממוקם על  שטח מגרש כ- 604 מ"ר,
הממוקם בקרבת לב הישוב מזכרת בתיה, והידוע
כחלק 13 מגרש 13 ב' בגוש 3897 (להלן "הנכס").
- לאור המצב הביטחוני והאירועים האחרונים הוארך המועד להגשת הצעות בכתב,
עד ליום 27/05/21
במשרד עו"ד משה רביזאדה ו/או במשרד עו"ד גיא פכר החתומים מטה,
- בצירוף המחאה בנקאית ולחלופין ערבות בנקאית אוטונומית
לתקופה של 90 יום בגובה 10% מסכום ההצעה.
השיק /ערבות יחולט כפיצוי מוסכם במידה והזוכה שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו.
- בדבר פרטים ותיאום ביקור במקום, נא לפנות לעורכי הדין החתומים מטה
בין השעות 09:00 - 16:00 או בכתב בהתאם לפרטים
- ניתן לקבל את מסמכי ההצעה בצירוף אישור זכויות,
- הסכם המכר ודוח שמאי במשרדי ה"מ תמורת 100 שקלים + מע"מ שלא יוחזרו
- משה רביזאדה, עו"ד
מרחוב דרך נמיר 29 תל אביב
טל: 03-6912088
ravizadam@gmail.com
- גיא פכר, עו"ד
מרחוב הרצל 91 ראשון לציון
טל: 077-8228224
guy@ptlaw.co.il

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד, משה רביזאדה ממשה רביזאדה ושות' | משרד עורכי-דין ונוטריון בטלפון 03-6912088

בית צמוד קרקע חד קומתי, מזכרת בתיה, רחוב רוטשילד 17, מקביל לרחוב משה לוין

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית צמוד קרקע חד קומתי
ישוב מזכרת בתיה
כתובת רחוב רוטשילד 17, מקביל לרחוב משה לוין
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 27.5.21, 16:00
גוש 3897
מגרש חלק מ- 13חלק מ- 13 ב'
גודל 90 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא