התמחרות אינטרנטית - נכס בהוד השרון מנאמן
9.8.21

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת נכס בהוד השרון
1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות במגרש ברח' צה"ל 8 בהוד השרון הידוע כחלקה 127 בגוש 6566, בשטח רשום של 1,780 מ"ר (להלן: "הנכס")
2. הצעות לרכישת הנכס מוזמנות בהליך פשיטת רגל בתיק פש"ר 34733-09-16. כל הליכי המכר כפופים לאישור ביהמ"ש מחוזי מחוז מרכז ובית משפט לעניני משפחה (להלן: "בית המשפט").
3. הצעות יוגשו עד ליום 29/07/21 שעה 15:00 במעטפה במסירה ידנית למשרד הח"מ על גבי טופס שניתן לקבלו במשרד הח"מ
4. יש לצרף להצעה המחאה בנקאית לפקודת הח"מ בשיעור 10% מסכום ההצעה. מציע אשר יחזור בו מהצעתו לאחר שיוכרז כזוכה, תחולט המחאתו.
5. המכירה תערך על פי הוראות בית המשפט. אין הח"מ אחראי לטיב הנכס, תאורו ותכונותיו והוא ימכר במצבו הרישומי הנוכחי (AS IS).
6. מציע אשר הצעתו תובא לאישור בית המשפט יחתום על נוסח חוזה הנמצא במשרד הח"מ, כתנאי להגשת הצעתו לאישור.
7. אין לראות הזמנה זו בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה. אין הח"מ מתחייב לקבל הצעה כלשהי, והוא רשאי שלא למכור את כלל, או לנהל משא ומתן עם המציעים או חלקם, הכל על פי שיקול דעתו והוראות בית המשפט.
8. ביקורים בנכס בתאום מראש עם משרד הח"מ. המבקש להשתתף בביקור בנכס יעביר בקשתו ופרטיו בדוא"ל לח"מ. על המבקש לוודא טלפונית עם משרד הח"מ קבלת הדוא"ל ואת רישומו באמצעות רשימת המשתתפים בביקור.
הביקור יערך ביום 09/07/21 בשעה 10:00 .
9. התמחרות תערך ביום 09/08/21 בשעה 10:00 במשרד הח"מ.

         שלמה הנדל, עו"ד
         הנאמן לנכסי מרדכי לויץ- בפשיטת רגל
         בית אמריקה שד' שאול המלך 35 תל אביב
         טל' 03-6967012 דוא"ל hendelaw3@012.net.il

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שלמה הנדל, עו"ד משלמה הנדל | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 03-6967012

מגרש, הוד השרון, ברח' צה"ל 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס מגרש
ישוב הוד השרון
כתובת ברח' צה"ל 8
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 29.7.21, 15:00
גוש 6566
חלקה 127
גודל 1,780 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu