25.5.21
Израиля
 ת.ד. 5552 מיקוד 2715402

הזמנה מכונס נכסים להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בקריית ביאליק
  • דירת מגורים 5 חדרים בגודל כ- 119 מ"ר, ברחוב אילון 12 קריית ביאליק הידועה כגוש 11535 חלקה 144 תת 5, בקומות 3 ו- 4 (להלן ה"נכס").הנכס נמכר עפ"י צו של בימ"ש המחוזי חיפה פש"ר 17056-01-19.
  • לנכס כניסה נפרדת, חדר מדרגות פרטי ומעלית פרטית של הנכס כניסה לבית + מחסן + חנייה + מרפסת מקורה פרגולה + מרפסת פתוחה.
  • על המציעים ובאחריותם לבדוק את המצב המשפטי והפיזי של הנכס וכל הכרוך בכך.
  • הצעות בכתב יש להעביר למשרד הח"מ עד ליום ג' 25.5.2021 בשעה 15:00, בצירוף שיק בנקאי לפקודת עו"ד נעם אפשטיין, בשיעור 10% מגובה ההצעה. השיק יחולט כפיצוי מוסכם במקרה ומציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו. אין הח"מ מתחייב למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל ושומר על זכותו לנהל התמחרות בין המציעים.
  • המכירה כפופה לאישור בימ"ש המחוזי חיפה.
  • לפרטים נוספים אודות הדירה ותיאום ביקור במקום , נא להתקשר לטלפון הח"מ.
עו"ד נעם אפשטיין
שדרות בן גוריון 63, קריית ביאליק
טל: 04-8733144 פקס: 077-5020063

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к נעם אפשטיין, עו"ד из עורך דין נעם אפשטיין по 04-8733144

דירת מגורים, 5 комнаты, קריית סיאליק, ברחוב אילון 12

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества דירת מגורים
Город קריית סיאליק
Адрес ברחוב אילון 12
последний день для размещения ставки Вторник, 25.5.21, 15:00
блок 11535
участок 144
под-участок 5
комнаты 5
размер 119 м2
Примечания בקומות 3 ו- 4
לנכס כניסה נפרדת, חדר מדרגות פרטי ומעלית פרטית של הנכס כניסה לבית + מחסן + חנייה + מרפסת מקורה פרגולה + מרפסת פתוחה.

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий