דירה בכפר סבא מכונס נכסים
15.6.21
ישראל
 העצמאות 15, כפר יונה.

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת הזכויות במקרקעין

בגוש 6439 חלקה 290 תת חלקה 6

מרחוב משה שרת 12 דירה 6 בכפר סבא (להלן"המקרקעין")

הצעות יש להגיש לידי אחד מכונסי הנכסים שלהלן, בצירוף שיק בנקאי

שמועד פירעונו ליום ההצעה או ערבות בנקאית

בתוקף לחודשיים בגובה של 10% מהצעת המציע, לפקודת כונס הנכסים,

ובצרוף מלוא פרטי המציע: צילום ת.ז, מספר נייד, כתובת מייל.

הצעות יש להגיש עד ליום 15/06/2021 בעשה 17:00

לפרטים נוספים ניתן לפנות לכונס הנכסים

- סאסי ושות' עורכי דין ונוטריון

סאסי מרדכי, עו"ד

רח' העצמאות 15, כפר יונה

טל: 09-8871666

נייד: 052-5049991

מייל: sasi@sasilaw.co.il

- תומר אלנתן, עו"ד

רח' הזיתים 96, גבעת שמואל

טל: 03-9551599

נייד: 0522906677

מייל: elnatan_law@walla.co.il


לצפיה במודעה בשלמותה הכנסו לקישור הזה >>

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל זוהר דוד סאסי, עו"ד מסאסי ושות' | עורכי דין, גישור ונוטריון בטלפון 09-8871666

דירה, כפר סבא, רחוב משה שרת 12 דירה 6

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב כפר סבא
כתובת רחוב משה שרת 12 דירה 6
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 15.6.21, 17:00
גוש 6439
חלקה 290
תת חלקה 6

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא