מגרש בראשון לציון מכונס נכסים
1.8.21

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת הזכויות - במקרקעין
הידועים כחלקה 365 בגוש 3946, ראשון לציון (להלן: "הנכס")
- תנאי להגשת הצעות הינו חתימה על מסמכי ההזמנה
אותה ניתן לקבל במשרד כונס הנכסים. 
- את ההצעות יש להגיש בכתב למשרד כונס הנכסים
באופן של מסירת מסמכי הזמנה שימסרו במשרד הח"מ
כשהם חתומים על ידי המציע (לאחר השלמת הנתונים הנדרשים מהמציע,
לרבות פרטי המציע, הכול כמפורט במסמכי ההזמנה)
עד ליום 01/08/2021 בשעה 17:00
בצרוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית
(שתהא בתוקף ל -90 יום ממועד מסירתה),
לפקודת כונס הנכסים בשיעור של 10% מסכום ההצעה בתוספת מע"מ (ככל שחל).
- הצעות יתקבלו החל מסך של 73,000,000 שקלים.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל כפיר גבע, עו"ד ונוטריון מגבע - גולן | משרד עורכי-דין בטלפון 03-5607010

זכויות במקרקעין במגרש, ראשון לציון

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות במקרקעין במגרש
ישוב ראשון לציון
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.8.21, 17:00
גוש 3946
חלקה 365

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא